E-sigaretter med nikotin i Norge, lar det seg gjennomføre?

10. november 2017

Eu sitt nye tobakksdirektiv som regulerer e-sigaretter (Tobacco Products Directive Article 20 - "TPD") feier over Europa med full kraft, og Norge som et EØS land har selvfølgelig valgt å følge saueflokken å kaste seg på. Artikkel 20 har en positiv bivirkning for Norge og det er legalisering av salg av e-juice/dampvæske med nikotin, det hjelper røykerne ytterligere i kampen mot tobakksrøyken, om Helsedirektoratet velger fornuft over penger...

TPD har retningslinjer for store deler av hvordan selve e-sigaretten skal produseres og fungere, i tillegg til krav rundt e-juicen. Det er antatt at dette skal tre i kraft i løpet av 2018 i Norge.

 

Hovedtrekk:

- Tanken kan maksimalt romme 2 ml væske

- Maksimalt 2% / 20 mg nikotin i e-juice

- Maksimalt 10 ml flasker

- Advarsler på alt utstyr

- 6 måneders karantene på nye produkter før salg

- Godkjenning av alle produkter i EU, og Norge har selvfølgelig valgt å gjøre det ekstra utfordrende ved at Helsedirektoratet også må godkjenne produktene for det Norske markedet

EU bruker et felles register for alle godkjente produkter som de enkelte landene henter ut informasjon fra og følger. De enkelte landene tar en avgift for å implementere produktene i sine systemer.

 

Priseksempler for godkjenning av et enkelt produkt:

- Nederland: 425,- kr (EUR 44,85)

- England: 1 600,- kr + 640,- kr årlig (GBP £150 + £60)

- Norge: 48 000,- kr + 19 000,- kr årlig (foreslått, ikke endelig vedtatt)

Denne saken er meget omfattende, men med slike utsikter skal det bli spennende å se hvor mange personer (røykere) Bent Høye, Helsedirektoratet og Regjeringen klarer å ta livet av før de omfavner og anbefaler gode alternativer til den dokumentert dødelige tobakken. Ingen sittende regjeringer ønsker en smell i statsbudsjettet fra tapte inntekter fra det lukrative tobakksalget. De ønsker ikke vente på den langsiktige og meget store pengegevinsten fra sterkt reduserte utgifter i helsevesenet som kommer fra besparelser av bla. kreft og kolsbehandling av røykere. Vi har nok av jorder å begrave folk på i Norge, men penger får vi aldri nok av... 

www.friskedrag.no