Forskning: Ingen negative påvirkning i luftveiene fra e-sigaretter hos ikke-røykere

21. november 2017

En ny langtidsstudie som er gjennomført på Universitet i Catania, Italia, viser ingen tegn til bekymring rundt langtidsbruk av e-sigaretter. Det er kanskje verdt å stille spørsmål ved Norge sin innsats i det hele? Hvorfor tar ikke Norge, som dømmer e-sigaretter nedenom og hjem, grep og forsker på e-sigaretter selv? 

Artikkel:

"Science: No negative respiratory impact from e-cigarettes on never smokers"