Stor artikkel om e-sigaretter i Aftenposten med kommentarer fra Norsk Dampselskaps Thomas Haugen.

16. desember 2013

Stor artikkel om e-sigaretter i Aftenposten med kommentarer fra Norsk Dampselskaps Thomas Haugen.
Thomas Haugen, styremedlem i Norsk Dampselskap, kommenterer mangelen på fakta- og forskningsbaserte avgjørelser og anbefalinger rundt e-sigaretter fra Helsedirektoratet.
 

Aftenposten skrev 13.12.13 en lenger artikkel som omhandler e-sigaretter og noe av problematikken rundt disse i Norge.

Blant andre, figurerte Thomas Haugen fra styret i Norsk Dampselskap (foreningen som blant annet kjemper for dampernes rettigheter i Norge) i denne artikkelen. Nedenfor kan du lese et leserinnlegg fra Thomas som tar for seg Helsedirektoratets behandling av fakta og folks helse.

Artikkelen i Aftenposten

 

Leserinnlegget fra Thomas Haugen 13.12.13: 

Divisjonsdirektør Knut-Inge Klepp og Helsedirektoratet ser nok en gang ut til å opptre uredelig og lite tillitsvekkende! Helsedirektoratets egen uttalte relevante og anbefalte kilde og tilhørende tolkninger, omtales som imponerende feilinformasjon og løgner, av anerkjente kapasiteter på helseområder!

Helsedirektoratet ønsker med all tydelighet ikke å lytte til våre egne anerkjente forskningseksperter Sirus når det gjelder dette påståtte forbrukerstyrte helserevolusjonerende produktet. Et produkt som er vitenskapelig garantert vesentlig mindre helseskadelig enn tobakken. Helsedirektoratet ønsker tydeligvis heller ikke å lytte til flere og flere anerkjente uavhengige kapasiteter på forskjellige helseområder, verden over! Samtidig vil ikke Helsedirektoratet oppgi hvem de i så fall lytter til. Underlig ikke sant?

Klepp og Helsedirektoratet uttaler stor usikkerhet på flere områder vedrørende produktet! Dette er heller ikke riktig! Det foreligger allerede en menge forskning, undersøkelser og rapporter, som klart slår fast, klart antyder, eller tilsier det totalt motsatte av det Helsedirektoratet påstår (uten å ville henvise til noe som helst)! Damp (e-sigaretter) er et effektivt produkt for å komme seg unna tobakken, mer effektivt enn deres egne anbefalte ikke vellykkede produkter (plaster/tyggis/piller/livsfarlige og potensielt dødelige Champix osv). Damp benyttes av mange som et ganske så ufarlig alternativ nytelsesmiddel til den dødelige tobakken. Man vet også en hel del om hva bestanddelene i e-sigarettene inneholder, inklusive væsken med eller uten nikotin. Man vet også mye om hva de anbefalte alternativene inneholder (NRT), inklusive tobakken med over 4000 til nå kjente giftstoffer, hvorav opp til 150 av de påstås å være direkte kreftfremkallende.

Allikevel.. Helsedirektoratet henviser til relevant og anbefalt kunnskap som omhandler usikkerhet vedrørende e-sigarettene (dampen), gjemt (eller glemt?) nederst på egne informasjonssider. De henviser til en rapport utarbeidet av German Cancer Research Center, noe som ser ut å styre mye av hvorfor Helsedirektoratet står der de står. Deler av denne rapporten ser ut til å være direkte oversatt til norsk, og referert på Helsedirektoratets egne informasjonssider. Men det er et problem..

Helsedirektoratet ser ut til å ha glemt å sjekke sine kilder, eller feilinformerer. Noe de selvfølgelig ikke burde glemme, eller gjøre, når det kommer til et produkt som påstås å kunne redde flere tusen liv i Norge, hvert eneste år, titalls hver eneste dag. Dette hvis alle røykerne hadde byttet ut tobakken med damp! Hvilken rolle innehar Helsedirektoratet, og hva er deres mandat? Ansatt av befolkningen, for befolkningen? Hvorfor så negative til et produkt mange påstår helsemyndighetene og verden forøvrig burde ønske velkommen, og omfavne?

Så kjære Knut-Inge Klepp og Helsedirektoratet, vær så snill, vi vil ha slutt på alle løgnene, vi vil ha sannheten på bordet!

German Cancer Research Center and the case of formaldehyde in e-cigarettes. Countless mistakes, impressive misinformation
http://www.ecigarette-research...

German Cancer Research Center Lies about Health Effects of Electronic Cigarettes to Scare Users and Unfairly Influence EU Directive
http://tobaccoanalysis.blogspo...