TV2 Artikkel - Ny helserapport viser 0 dødsfall fra Snus

9. november 2017

TV2 har laget en artikkel om den årlige "Global burden of diseases" analysen. Her konkluderes det med at det så langt er registrert 0 dødsfall som følge av bruk av røykfri tobakk.

Bent Høye hiver seg selvfølgelig på med sine motforestillinger mot alternativer til tobakk. Tobakk er bevist meget dødelig, og det finnes mindre skadelig alternativer, som bla. snus og e-sigaretter. Slik alternativer er han ikke villig til å anbefale fremfor den dødelige tobakken, da det kan være skadelig over tid. Er det ikke bedre å bytte ut et bevist meget dødelig produkt med noe som forskningen så langt viser seg å være ca. 95% skadelig? "Føre var prinsippet", det er et dårlig argument her Herr Høye!

TV2 sin artikkel