Munnstykket og dampen blir veldig varm

Hvorfor munnstykket og dampen kan bli veldig varm på e-sigaretten: Årsaker og Løsninger

Varmt munnstykke og varm damp kan er det mange som har opplevd fra tid til annet, men det finnes enkle løsninger for å få orden på det. Denne artikkelen vil utforske de vanligste årsakene til dette fenomenet og gi praktiske løsninger for å løse det. Ser du etter en ny vape / e-sigarett så har vi det her.

Høy Wattinnstilling:

En av de mest vanlige årsakene til varme munnstykker og damp er en for høy wattinnstilling.

Løsning

Reduser wattinnstillingene på e-sigaretten. Dette vil redusere mengden energi som sendes til coilen og dermed redusere varmeutviklingen.

Feil type e-sigarett og drag

Det finnes forskjellige typer e-sigaretter som er designet for forskjellige typer drag

Løsning

Noen e-sigaretter er designet for direkte lungedrag (DL) og det innebærer at dampen trekkes rett ned i lungene og ikke inn i munnen først, slik som på normale sigaretter. E-sigaretter designet for direkte lungedrag produserer mye varme og trenger mye luft for å fungere optimalt og brukeren tar hard drag. Om du tar normale munn-til-lungedrag på en e-sigarett designet for direkte lungedrag så overopphetes den veldig raskt og dampen er veldig varm. Bytt ut e-sigaretten til en som er designet for munn-til-lungedrag. Vårt utvalg av e-sigaretter.

Hyppige trekk

Hyppige trekk kan føre til at munnstykket blir varmt på grunn da det ikke rekker å kjøle seg noe ned.

Løsning

Ta pauser mellom hvert drag for å gi e-sigaretten tid til å avkjøles. Dette vil bidra til å redusere den samlede temperaturen på enheten. Dette sørger også for at bomullen rekker å mente seg ordentlig med e-juice mellom vært drag og fører også til at smaken blir bedre og levetiden til coilen økes.

Lav motstand (ohm) i coilen (sub-ohm vaping)

Lav motstand på coilen, spesielt ved sub-ohm damping kan generere mer varme.

Løsning

Bruk coiler med høyere motstand (ohm) eller reduser wattinnstillingene for å minimere varmeproduksjonen. Munn-til-lungedrag kan ikke kombineres med coiler med veldig lav ohm. Vårt utvalg av coiler.

Begrenset Luftstrøm

Begrenset luftstrøm kan føre til at varmen ikke spres effektivt, og derfor blir munnstykket varm.

Løsning

Sørg for at luftstrøminntakene på e-sigaretten er åpne og ikke blokkert. Øk luftstrømmen for å hjelpe med kjøling.

Omgivelsestemperatur

Omkringliggende temperatur kan også påvirke varmen på e-sigaretten.

Løsning

Unngå å bruke e-sigaretten i ekstreme temperaturer. Hold den i et moderat klima for optimal ytelse.

Justeringsbehov

Enkelte e-sigaretter tillater justering av temperaturkontroll og luftstrøm, og feil innstillinger kan føre til overdreven varme.

Løsning

Juster innstillingene i henhold til produsentens anbefalinger. Dette kan bidra til å forhindre overdreven varme.

Mens varme munnstykker og damp kan være bekymringsfullt, er det ofte enkle løsninger som kan forbedre opplevelsen. Ved å justere wattinnstillinger, ta pauser, velge passende coiler og sørge for tilstrekkelig luftstrøm, blir det hele mye bedre. Hvis problemet vedvarer anbefaler vi at du tar kontakt med oss på support@friskedrag.no