Tanken lekker, surkler eller spruter e-juice - Slik løser du det

Problemer med lekkasje, surkling og e-juicesprut i e-sigaretten: Årsaker og løsninger

Lekkasje, surkling og e-juicesprut opp gjennom munnstykket kan oppstå fra tid til annen. Denne artikkelen vil utforske årsakene til disse problemene og gi løsninger for fikse dem. Løse coiler finner du her, er du på jakt etter et vape startsett så finner du det her.

Vi har laget en Youtube film som tar for seg akkurat dette og den kan du se her.

Lekkasje

Lekkasje er et vanlig problem og kan skyldes flere faktorer:

Feil montering

Sørg for at alle delene er riktig montert og skrudd sammen. En løs tank eller coil kan føre til lekkasje. Tanken vil også begynne å lekke om fyllelokket / proppen i påfyllingsåpningen ikke er satt ordentlig på plass eller er defekt.

Overfylling

Overfylling av tanken kan føre til lekkasje. Hold deg innenfor anbefalte nivåer og unngå å fylle på for mye e-juice.

Skadede pakninger

Pakninger og tetninger kan bli slitte eller skadet over tid og dette kan gjøre at e-juice begynner å lekke ut. Bytt ut defekte pakninger tetninger for å forhindre lekkasje. I en del startsett følger det med ekstra pakninger.

E-juice fylt feil

Det er viktig å ikke fylle e-juice ned i munnstykket, det er en dedikert åpning for påfylling av e-juice på alle tanker og pods.

Surkling

Surkling kan oppstå under dampingen og skyldes flere årsaker:

Overflødig e-juice

For mye e-juice på coilen kan føre til surkling. Prøv å redusere e-juice-mengden og gi coilen tid til å absorbere væsken.

Dampingen med for lav effekt

Damping ved for lav effekt (watt) kan føre til at e-juicen ikke fordamper effektivt, noe som kan føre til surkling. Juster wattinnstillingene opp for å matche coilen.

Luftstrømproblemer

Blokkerte luftinntak eller dårlig luft gjennomstrømming. Om det blir for mye vakuum i tanken så vil det suges e-juice inn i midten av coilen og denne væsken vil så blir liggende å surkle eller komme opp gjennom munnstykket. Dette kan også skje om du suger veldig hardt. Åpne opp luftjusteringen noe.

E-juice fylt feil

Det er viktig å ikke fylle e-juice ned i munnstykket, det er en dedikert åpning for påfylling av e-juice på alle tanker og pods.

E-juice sprut

Spruting av e-juice opp gjennom munnstykket kan være irriterende, men løsninger er tilgjengelige:

For høy wattinnstilling

Å dampe ved for høye wattinnstillinger kan føre til at e-juicen fordamper for raskt, noe som resulterer i sprut. Senk wattinnstillingene for å unngå dette.

Overfylt tank

Overfylt tank kan også føre til e-juicesprut. Tøm ut litt e-juice for å redusere sjansen for sprut.

E-juice fylt feil

Det er viktig å ikke fylle e-juice ned i munnstykket, det er en dedikert åpning for påfylling av e-juice på alle tanker og pods.

Slitt coil

En slitt eller brent coil kan forårsake sprut. Bytt ut coilen regelmessig for å opprettholde en jevn dampopplevelse. Coiler har en normal levetid fra ca. 7 dager og oppover, men det varierer.

Coiler er forbruksvare

Det er viktig å forstå at coiler er forbruksvarer og vil slites over tid. Å bytte ut coilen regelmessig bidrar til å forhindre mange av disse problemene og gir en bedre dampopplevelse.

Problemer som lekkasje, surkling og e-juicesprut kan oppstå med e-sigaretter, men de fleste av disse utfordringene har enkle løsninger. Ved å være oppmerksom på hvordan du monterer enheten riktig, justere innstillinger og ta vare på coilen som en forbruksvare, kan du opprettholde en problemfri dampopplevelse.