TPD-regler for e-sigaretter

4. september 2020

TPD-regler for e-sigaretter
TPD eller det europeiske tobakksproduktdirektivet er det siste innen regulering av e-sigarett industrien i EU. Denne oppdaterte versjonen av EU-direktivet som ble innført i 2016 vises nå på alle forumer og nettsider med e-sigaretter som tema.

 

TPD som et EU-direktiv
TPD er et europeisk direktiv som setter grenser for varehandel og salg av tobakk og produkter knyttet til tobakk i EU. Direktivet ble opprettet i 2001, men ble gjennomgått i 2014 da e-sigaretter også ble inkludert i direktivet.
Etter at forskriften ble vedtatt, måtte alle medlemsland i EU overføre TPD-kravene til sine egne lover. Norge er medlem av EØS, og har også innført disse kravene i lokal lov. Enkelt forklart er TPD regulering av salg av tobakksprodukter, inkludert e-sigarett enheter og e-væsker. Retningslinjene for TPD-samsvar er fastsatt i TPD-artikkel 20.

 
Målet med TPD
Reguleringen er uunngåelig i en fremvoksende industri, og tobakksdirektivet er utformet for å forbedre driften av det indre markedet for tobakk og tilhørende produkter.
Direktivets primære mål er å:
Beskytte barn mot nikotinprodukter. Den er designet for å sikre at bare personer over 18 år kan kjøpe og bruke e-sigaretter og produkter relatert til e-sigaretter.
Beskytte forbrukere av tobakk og dets relaterte produkter ved å skape standarder for kvaliteten og sikkerheten til alle e-sigarett enheter og e-væsker. Det sikrer også at forbrukerne er klar over hvilke produkter som inneholder nikotin.
Beskytte forbrukerne ved å tvinge både produsenter og forhandlere til å gi verdifull informasjon på emballasjen
 
Registrering hos Legemiddelverket som en prosess for TPD-samsvar
Legemiddelverket er den kompetente myndigheten som er ansvarlig for å utføre de fleste bestemmelser i henhold til artikkel 20 i Norge.
Alle e-sigarett enheter og e-væsker må varsles om og registreres hos Legemiddelverket; Når det er gjort kan salget skje. Dette inkluderer produkter som fantes før 20. Mai 2016. Et produkt som har blitt endret i betydelig grad teller som et nytt produkt, og må følge denne prosessen på nytt.

TPD-restriksjoner
Tobakksproduktdirektivet (TPD) håndhever restriksjoner på tobakk og tilhørende produkter, og de nye kravene til e-sigarett produkter som har tredd i kraft de siste årene.

E-VÆSKE BEHOLDERE RESTRIKSJONER
Bestemmelsen for kompatible beholdere er at:
Maksimal kapasitet for en engangspatron eller engangssigarett bør ikke overstige 2 ml
TPD beholderen må ha et ECID-nummer og må være registrert hos Legemiddelverket
Klistremerker med advarsel om nikotin bør følge beholdere
BEGRENSNINGER FOR E-VÆSKER
Bestemmelsen for kompatible e-væsker er at:
Utslippstesting er obligatorisk for e-væsker med nikotin, og testingen må gjøres i et laboratorium
Hver e-væske flaske som inneholder nikotin er begrenset til maksimalt 10 ml per flaske
Nikotinstyrken i et e-væske produkt må ikke overstige 2,0 % nikotin eller 20 mg/ml
E-væsker må ikke inneholde visse ingredienser som koffein, taurin og andre sentralstimulerende tilsetningsstoffer
Kan ikke inneholde tilsetningsstoffer som har fargeegenskaper, og tilsetningsstoffer som har kreftfremkallende, repotoksisk, mutagene egenskaper i uforbrent form
Kan ikke inneholde vitaminer eller relaterte tilsetningsstoffer som gir inntrykk av at et tobakksprodukt inkluderer en helsegevinst eller gir redusert helserisiko
E-væskeflasker må ha dyser minst 9 mm lange og barnesikre lokk som begrenser væskestrømmen og ikke avgir mer enn 20 dråper per minutt
Hver e-væske beholder må inneholde informasjons- og advarselsbrosjyrer. "Dette produktet inneholder nikotin som er et svært vanedannende stoff" må merkes på TPD-kompatibel e-sigarett produktets emballasje, og det må omfatte 30% av pakken overflaten både på forsiden og baksiden
TPD-forbrukerforholdet
RESULTATET AV TPD
Forbrukere av e-sigaretter vil dra nytte av forbedret kvalitet og sikkerhet for alle produkter.
E-væsker er nå beskyttet mot lekkasje eller barnehender, og minimerer dermed risikoen for eksponering for farene ved inntak eller håndtering av barn. Det er nå en betydelig nedgang i antall barn som får i seg e-væsker.
Flasker med e-væsker er nå laget av et uknuselig materiale, dette hindrer at dyr eller barn kan få tilgang til innholdet.
Forbrukerne vil bli bedre informert gjennom nye krav til merking og emballasje: obligatoriske brukskrav, helseadvarsler, informasjon om toksisitet og vanedannende informasjon om nikotininnhold og ingrediensene i produktet, informasjon om batchnummer og utløpsdato.
Tobakksprodukter er nå kun produsert med ingredienser av høy renhet og kvalitet.
Ingen form for markedsføring er tillatt på emballasjen.
TPD-samsvar i EU: Konklusjon
TPD førte til noen uunngåelige endringer i tilgjengelighetet til tobakk og e-sigaretter i butikkene.

Noen e-væsker og smaker opphørte å eksistere, da de ble produsert av små selskaper uten nok midler til å fortsette med overholdelse og testing.

Nå er e-væsker tilgjengelig i 10 ml flasker med en styrke på 18mg.

E-væsker med null nikotin trenger imidlertid ikke å testes og påvirkes ikke av TPD-samsvaret. Bare beholdere med 2 ml kapasitet er tilgjengelige, og TPD-kompatible beholdere må levere en konsistent nikotindose og må være lekkasjesikker ved påfyllingspunkt.

TPD gjør ikke e-sigaretter sunnere, men utslippstestingen gir forbrukerne kontroll over ingrediensene i e-væsken.