Tvilsom fremstilling av E-sigaretter i media!

17. juni 2015

Norsk og internasjonal media publiserer stadig meget negative artikler som omhandler e-sigaretter.  Noen av disse artiklene består av utdrag fra forskningsrapporter og annen informasjon av varierende kvalitet. Media fremhever gjerne negative sider ved bruk, og dette består ofte av feilinformasjon og sitater tatt ut av sammenheng.

Artiklene nedenfor er eksempler på slike skremselsartikler som gikk verden rundt, og når man går informasjonen litt i sømmene så viser det seg som regel å ikke ha rot i virkeligheten.

http://www.teknofil.no/artikler/e-sigaretter-er-bare-farlig-ved-ekstremroyking/190536

http://www.nrk.no/verden/forsker-avviser-skremselsnyhet-om-e-sigaretter-1.12068273